Varrezat e Dëshmorëve - Rahovec

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve – Rahovec

  • Listing ID: 1750
  • Viti i ndërtimit: 2012
  • Vlera e ndërtimit: 154000
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 05486--0