Varrezat e Martirëve - Dragaqinë, Suharekë

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 3460
  • Viti i ndërtimit: 2000
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-72116019-03099-0