Varrezat e Martirëve - Landovicë, Prizren

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 3202
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: P-71813041-01005-0