Varrezat e Martirëve - Vraniq, Suharekë

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 3458
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: P-72116007-01641-0