Varrezat e Terrorit Serb 1999 - Dubravë, Kaçanik

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 2024
  • Vlera e ndërtimit: 2600 Euro
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: P-70917012-00729-6