Vendi i Rënies së Dëshmorëve: Bafti J. Shala dhe Selim S. Veseli - Bukosh, Suharekë

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 3466
  • E ndërtuar nga: Familja