Vendi i Rënies së Dëshmorit Jahë Hasani - Dobratinë, Podujevë

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 2709
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2020
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK- 2062 euro e 68 cent
  • E ndërtuar nga: Familja dhe AMKMK