Varrezat e Martirëve - Randobravë, Prizren

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 3226
  • Viti i ndërtimit: 2000
  • Vlera e ndërtimit: 71000 Euro
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: P-71813069-00861-0