• E ndërtuar nga: Donatorë privat dhe Fshati.

 Lapidar /  Hoçë e Qytetit