Lapidari Hoçë e Qytetit - Hoçë e Qytetit, Prizren

 Lapidar

  • Listing ID: 3262
  • Vlera e ndërtimit: 30,000.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: Donatorë privat dhe Fshati.
  • Nr parcelës:: P-71813068-06093-0