Ky lapidar u ndërtua në nderim të dëshmorëve të fshatit Prapashticë, të Prishtinës. Lapidari përmban pllakën përkujtimore, pllatonë, stazat, rrethojen. Lapidari u ndërtua nga Komuna...

  • E ndërtuar nga: Familja dhe Komuna

 Lapidar /  Prapashticë