Sevdail Shefki Idrizi Komandant Guri i lindur me 01.05.1973 Z.O.P. Brigada 113, Sevdaili ishte pjesëmarrës në tri luftrat UÇK – UÇPMB dhe UÇK-së të Maqedonise...

 Bust /  Shurdhan