Dëshmori Gursel Sylejamni ka lindur më 1 nëntor 1961 kurse Bajram Sylejmani ka lindur më 3 dhjetor të vitit 1965, në fshatin Sadovinë të komunës...

  • E ndërtuar nga: Komuna, AMKMK

 Lapidar /  Sadovinë e Jerlive