Ky lapidar u ndërtua në nderim të dëshmorëve të fshatit Zhur. Lapidari u ndërtua nga Komuna. Lapidari përmban pllaken me emrat e dëshmorëve dhe pllatonë...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Lapidar /  Zhur

  • E ndërtuar nga: Veteranët e fshatit dhe donator privat

 Lapidar /  Zhur