Bunkeri i UÇK-së - Rezhancë, Hani i Elezit

 Objekt i Trashegimise te Luftes se UÇK-së

Ky objekt ka shërbyer për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, si bunker andaj është vendosur pllaka për të kujtuar ushtarët dhe vendqëndrimin e tyre, ku shënohet “Bunkeri i UÇK-së”.

  • Listing ID: 1978
  • E ndërtuar nga: Komuna