Varrezat e Dëshmorëve: Zeqë dhe Shpend Hasaj - Kodrali, Deçan

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve: Zeqë dhe Shpend Hasaj – Kodrali, Deçan

  • Listing ID: 2885
  • Vlera e ndërtimit: 2000
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: 00321-1