Kompleksi Memorial "Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së" - Likoc, Skenderaj

 Kompleks Memorial

Ky kompleks memorial u restuarua dhe menaxhohet nga AMKMK, për shkak të rolit dhe kontributit që luajti gjatë Luftës. Ky kompleks ka shërbyer gjatë Luftës si Shtab i Përgjithshëm i UÇK-së. Në këtë kompleks u organizua ushtria, u stërvitën ushtarët, u grumbullua dhe u shpërnda armatimi në zonat e tjera. Kompleksi përmban Objektin, që pas Luftës është kthyer në Muze, Bunkerët dhe Istikamët, hapësirën e gjelbëruar dhe stazat për ecje,parkingje.

Pas luftës disa vite ky Objekt vazhdoi të shërbejë për nevoja të TMK-së.

 

  • Listing ID: 2621
  • Viti i ndërtimit: 2018- AMKMK
  • Vlera e ndërtimit: 13,204.90-AMKMK
  • E ndërtuar nga: AMKMK, OVL e UÇK-së
  • Nr parcelës:: 00988-1