Lapidar i Dëshmorëv dhe Martirëve - Vushtrri

 Lapidar

Ky lapidar u ndërtua në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të Vushtrrisë.

Lapidari përmban murin përkujtimor me emrat dhe fotot e dëshmorëve dhe martirëve, fontanën, hapësirat gjelbruese, pllatonë.

Lapidari u ndërtua nga Komuna e Vushtrrisë.

  • Listing ID: 2395
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: P-70202016-01088-0