Lapidari i Dëshmorëve Hamdi Q. Ferati - Vushtrri

 Lapidar

  • Listing ID: 2369
  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna, Donatorë
  • Nr parcelës:: P-70202016-K4423-2