Lapidari i Dëshmorëve dhe Martirëve - Hereq, Gjakovë

 Lapidar

  • Listing ID: 2995
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2020
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK-36,933.60 Euro.
  • E ndërtuar nga: Fshati, Komuna dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 00626-0