Lapidari i Dëshmorëve - Mazrek, Prizren

 Lapidar

  • Listing ID: 3220
  • E ndërtuar nga: Komuna, Fshati
  • Nr parcelës:: P-71813052-00431-0