• E ndërtuar nga: Komuna, Fshati

 Lapidar /  Mazrekë

  • E ndërtuar nga: Asociacioni i Veteranëve të UÇK-së, Prizren

 Vend i Rënies së Dëshmorit /  Mazrekë