Lapidari i Dëshmorëve Musli e Bekim Krasniqi - Negroc, Drenas

 Lapidar

  • Listing ID: 2563
  • Vlera e ndërtimit: 3,000.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: 00387-0