Lapidari i Dëshmorit Ymer Alushani - Komoran, Drenas

 Lapidar

  • Listing ID: 2467
  • Vlera e ndërtimit: 13,593.75 Euro.
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: 00545-1