Lapidari i Familjes Ferizaj - Kodrali, Deçan

 Lapidar

  • Listing ID: 2933
  • Vlera e ndërtimit: 24,000.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 00502-0