Lapidari i Sami e Bajram Bajra - Izbicë, Skenderaj

 Lapidar

  • Listing ID: 2627
  • Vlera e ndërtimit: 4,000.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së, Familja
  • Nr parcelës:: 00256-0