• E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së, Familja

 Lapidar /  Izbicë

Ky memorial u ndërtua në nderim të martirëve të masakrës së Izbicës. Masakra e Izbicës u krye nga aparati shtetëror Serb me 27-28 mars 1999...

  • E ndërtuar nga: MMPH dhe AMKMK

 Memorial /  Izbicë