Memoriali i Dëshmorëve - Kostërc, Skenderaj

 Memorial

Ky memorial u ndërtuan në nderim të dëshmorëve të fshatit Kostërc. Memoriali fillimisht u ndërtua nga familja, kurse AMKMK në vitin 2019 e rinovoi. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, lapidarët me fotot e dëshmorëve, stazat për ecje, rrethojën.

  • Listing ID: 2599
  • Viti i ndërtimit: 2019- AMKMK
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK- 23,145.40 Euro
  • E ndërtuar nga: Familja dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 00974-0