Memoriali i Martirëve - Kraishtë, Lipjan

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të martirëve të fshatit Kraishtë, në Lipjan. Memoriali përmban varrezat e martirëve, lapidarin me emrat e martirëve, pllatonë, rrethojën.

Memoriali u ndërtua nga Komuna dhe Familja.

  • Listing ID: 3796
  • E ndërtuar nga: Familja dhe Komuna
  • Nr parcelës:: P-71409038-00091-0