Lapidari i UÇK-së - Komoran, Drenas

 Lapidar

Ky lapidar u ndërtua në nderim të 13 dëshmorëve dhe martirëve të këtij fshati. Lapidari u ndërtua fillimisht pas luftës me iniciativë të fshatit. Kurse në vitin 2019 Agjencia e rinovoi përsëri. Lapidari përmban pllakën ku janë të gravuar emrat dhe fotografitë e dëshmorëve dhe martirëve, hapësirën gjelbëruese, staza të ecjes, rrethojen.

  • Listing ID: 2589
  • Viti i ndërtimit: 2001, 2019- AMKMK
  • Vlera e ndërtimit: 75,00.00 DM-Fshati, 19,600.00 Euro- AMKMK
  • E ndërtuar nga: Fshati dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 0050-1