Lapidar i UÇK-së, Reçak-Shtime

 Lapidar

  • Listing ID: 9262
  • Viti i ndërtimit: 2022
  • E ndërtuar nga: Komuna