Objekt i Trashegimisë së familjes Berisha - Suharekë

 Objekt i Trashegimise te Luftes se UÇK-së

Ky objekt gjatë luftës së Ushtrisë ÇLIRIMTARE Të Kosovës ka shërbyer si vendqendrim pë ushtarët e UÇK-së, për të treguar kështu mirënjohjen e thellë për këtë familje për kontributin e dhënë përgjatë luftës së shenjtë të UÇK-së në të gjitha format, duke përfshirë këtu edhe vënien e shtëpisë në shërbim të luftës, përkatësisht për ushtrinë çlirimtare dhe ushtarët e saj, është investuar në këtë shtëpi për ruajtjen e saj.

  • Listing ID: 3504