Pllakë Përkujtimore Kompania e I-rë e Batalionit të Brigadës 123-Reshtan, Suharekë

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 6966
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: P-72116035-00503-5