Shtëpia Muze e Ukshin Hotit - Krushë e Madhe, Rahovec

 Objekt i Trashegimise te Luftes se UÇK-së

  • Listing ID: 1678
  • Viti i ndërtimit: 2017
  • Vlera e ndërtimit: 100,000.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja dhe Bashkëfshatarët