Varrezat e Dëshmorëve - Abri e Epërme, Drenas

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve – Abri e Epërme, Drenas

  • Listing ID: 2513
  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna
  • Nr parcelës:: 01817-0