Varrezat e Dëshmorëve - Kodrali, Deçan

 Varreza te Dëshmorëve

  • Listing ID: 2955
  • Vlera e ndërtimit: 2000
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 00321-1