Varrezat e Dëshmorëve - Prishtinë

 Varreza te Dëshmorëve

Varrezat e Dëshmorëve – Prishtinë

  • Listing ID: 1922
  • Viti i ndërtimit: 04 Qershor 2005
  • E ndërtuar nga: Komuna, MMPH
  • Nr parcelës:: P-71914059-10018-0