Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve - Likoshan, Drenas

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të Likoshanit.

Memoriali përban varrezat e dëshmorëve dhe martirëve, lapidarin, hapësirat e gjelbërta, stazat, rrethojen.

Memoriali u ndërtua nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në vitin 2010. Kurse nga viti 2015 ky memorial kalon nën menaxhim dhe mirëmbajtje të AMKMK-së.

  • Listing ID: 2535
  • Viti i ndërtimit: MMPH-2010
  • Vlera e ndërtimit: MMPH-165,632.50 Euro.
  • E ndërtuar nga: MMPH dhe AMKMK