Varrezat e Dëshmorëve - Kleçkë, Malishevë

 Varreza te Dëshmorëve

  • Listing ID: 3588
  • Viti i ndërtimit: 2018-2019
  • Vlera e ndërtimit: 24,434.75
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: 1-0