Memoriali i Dëshmorëve - Malishevë

 Memorial

  • Listing ID: 3568
  • Viti i ndërtimit: Komuna -2000, Renovuar nga AMKMK-2019
  • Vlera e ndërtimit: 59,002.00 nga AMKMK
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK
  • Nr parcelës:: 4-1 alishevë 1785-0 Carrallukë