Varrezat e Dëshmorëve dhe Martirëve - Poklek i Vjetër, Drenas

 Varreza te Dëshmorëve dhe Martirëve

Këtu janë varrosur martirët dhe disa nga dëshmorët e Poklekut të vjetër. Varrezat janë rregulluar mënjëherë pas luftës, kurse AMKMK i ka renovuar në vitin 2021. Përpos varrezave është e rregulluar edhe hapësira gjelbëruese, stazat e ecjes, rrethoja etj.

  • Listing ID: 2587
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2021
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK- 1,762.00 Euro
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK