Vendi i Rënies së Dëshmorëve Bekim Gashit dhe Dalip Behra - Krushë e Madhe, Rahovec

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 1716
  • E ndërtuar nga: Familja