Vendi i Rënies së Dëshmorëve - Mazrek, Prizren

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 3292
  • E ndërtuar nga: Asociacioni i Veteranëve të UÇK-së, Prizren