Ky memorial u ndërtua në nderim të martirëve të fshatit Hallaç i Vogël, në Lipjan. Memoriali u ndërtua nga Komuna. Memoriali përmban varrezat e martirëve,...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Hallaq i Vogël

Ky memorial u ndërtua në nderim të martirëve të fshatit Kraishtë, në Lipjan. Memoriali përmban varrezat e martirëve, lapidarin me emrat e martirëve, pllatonë, rrethojën....

  • E ndërtuar nga: Familja dhe Komuna

 Memorial /  Kraishtë

Ky memorial u ndërtua në nderim të martirëve të fshatit Ribar i Madh, në Lipjan. Memoriali u ndërtua nga Familja. Memoriali përmban varrezat e martirëve,...

  • E ndërtuar nga: Familja

 Memorial /  Ribar i Madh

Page 2 of 5