Ky memorial u ndërtua në nderim të Dëshmorëve të periudhave të ndryshme të kësaj rrethine. Memoriali u ndërtua nga Komuna e Prizrenit në vitin 2015....

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Gorozhup

Memoriali u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Isniqit. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, lapidarin, pllatonë e gurit, rrethojen- punim guri. Memoriali u ndërtua nga...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Isniq

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Kamenicës. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, stazat, hapësirat gjelbëruese. Memoriali u ndërtua fillimisht nga Komuna dhe...

  • E ndërtuar nga: OVL UÇK dhe Komuna dhe AMKMK

 Memorial /  Kamenicë

Ky memorial u ndërtuan në nderim të dëshmorëve të fshatit Kostërc. Memoriali fillimisht u ndërtua nga familja, kurse AMKMK në vitin 2019 e rinovoi. Memoriali...

  • E ndërtuar nga: Familja dhe AMKMK

 Memorial /  Kostërc

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Lumbardhit. Memorial përmban: varrezat e dëshmorëve, lapidarin, pllatonë me guri natyral, rrethojen me guri. Memoriali fillimisht...

  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna

 Memorial /  Lumbardh

  • E ndërtuar nga: Komuna dhe AMKMK

 Memorial /  Malishevë

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të fshatit Ponoshec. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, lapidarin, hapësirën gjelbruese, pllatonë. Memoriali u ndërtua nga Komuna...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Ponoshec

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të fshatit Prilep, të Deçanit. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, pllatonë nga guri, rrethojen dhe lapidarin. Memoriali...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Prilep

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Mitrovicës. Memoriali përmban varrezat e dëshmorëve, lapidarin, flakadanin, stazat, hapësirat e gjelbruara, ndriçimin. Memoriali u ndërtua...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Lushtë

Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të fshatit Sllup. Memoriali përmban: varrezat e dëshmorëve, lapidarin, pllatonë nga guri natyral, rrethojen me punim guri....

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Memorial /  Sllup

Page 3 of 9